Bærekraft, for mennesker, dyr og miljø

Vi tror på å skape en positiv innvirkning på planeten og samfunnet rundt oss. Derfor er bærekraft en sentral del av vår virksomhet. 

Vår innsats for bærekraft er en integrert del av vår forretningspraksis og vår visjon om å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner. Ved å velge Aclima AS, velger du ikke bare kvalitetsprodukter, men også en forpliktelse til å bidra til en mer bærekraftig verden.

 

 

Bevaring av naturressurser: Ullbekledning er et naturlig og bærekraftig valg. Ved å bruke ull som hovedmateriale, reduserer vi behovet for syntetiske materialer som har en større miljøpåvirkning. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at vår ull kommer fra bærekraftige kilder, og at produksjonsprosessen er så skånsom som mulig for miljøet.

 

Reduksjon av avfall og forbruk: Vi er opptatt av å minimere avfallet og forbruket i hele vår verdikjede. Dette inkluderer alt fra design og produksjon til emballasje og distribusjon. Ved å velge kvalitetsmaterialer og lage produkter som varer, oppfordrer vi til et mer bærekraftig forbruk og bidrar til å redusere belastningen på miljøet.

 

Etisk produksjon: Vi setter en ære i å sikre at våre produkter blir produsert under rettferdige og trygge arbeidsforhold. Dette inkluderer å samarbeide med leverandører som respekterer arbeidstakerrettigheter og følger etiske retningslinjer. Gjennom å støtte rettferdig handel og ansvarlig produksjon, bidrar vi til å fremme en mer rettferdig og inkluderende global økonomi.

 

Ansvarlig forvaltning av ressurser: Vi erkjenner vårt ansvar som bedrift og jobber aktivt for å minimee vår egen miljøpåvirkning. Dette innebærer å investere i energieffektive produksjonsmetoder, redusere vannforbruket og implementere resirkuleringsprogrammer. Ved å være bevisste på vårt fotavtrykk og kontinuerlig søke etter måter å forbedre oss på, streber vi etter å være en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor.

Vår policy og retningslinjer for ansvarlig drift

Vår policy for ansvarlig forretningspraksis utgjør hjørnesteinen i vårt engasjement for bærekraft, sammen med våre retningslinjer for leverandører. Denne policyen er et veikart som styrer vår virksomhet og veileder våre handlinger for å sikre at vi respekterer og tar vare på mennesker, samfunn og miljø gjennom hele vår verdikjede.

 

Sentralt i vår policy er vår tilnærming til aktsomhetsvurderinger. Dette er en risikobasert tilnærming som vi anvender for å identifisere, vurdere og adressere potensielle negative påvirkninger på mennesker, samfunn og miljø. Gjennom grundige vurderinger av våre operasjoner og aktiviteter, så vel som gjennom samarbeid med våre leverandører, søker vi å minimere risikoene og forbedre våre praksiser kontinuerlig.

 

Vår aktsomhetsvurderingsprosess strekker seg fra våre egne driftssteder til hver eneste ledd i vår leverandørkjede. Vi stiller høye krav til våre leverandører og forventer at de deler vår forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis. Dette innebærer å sikre at arbeidstakerrettigheter respekteres, at arbeidsforholdene er trygge og rettferdige, og at miljøpåvirkningen holdes på et minimum.

 

Ved å implementere denne policyen for ansvarlig forretningspraksis tar vi aktivt del i å bygge en mer bærekraftig fremtid. Vi erkjenner vår rolle og vårt ansvar som en del av et globalt fellesskap, og vi forplikter oss til å handle med integritet, empati og respekt i alt vi gjør.

Retningslinjer for leverandører: Etisk forretningspraksis gjennom hele verdikjeden

Våre retningslinjer for leverandører, inkludert vår Code of Conduct (CoC), utgjør ryggraden i vårt samarbeid med leverandører. Disse retningslinjene beskriver de grunnleggende prinsippene som styrer våre forretningsforhold og sikrer at vi opererer på etisk vis gjennom hele verdikjeden. Sentrale områder som dekkes inkluderer menneske- og arbeidsrettigheter, arbeidssikkerhet og dyrevelferd. Du kan laste ned våre retningslinjer for leverandører her. 

 

Utarbeidet i samarbeid med Etisk Handel Norge og forankret i internasjonalt anerkjente standarder som FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjoner, sikrer våre retningslinjer at vi opprettholder de høyeste etiske standarder. Alle våre leverandører forplikter seg til disse retningslinjene ved å signere dem, noe som indikerer deres forståelse og aksept av innholdet i vår Code of Conduct. 

 

Du kan laste ned vår redegjørelse til Etisk Handel Norge for medlemsåret 2023 her.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft i 2022, stiller krav til åpenhet rundt vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Vi deler våre aktsomhetsvurderinger gjennom vår årlige rapport gjennom Etisk Handel. Denne rapporten gir innsikt i våre bærekraftsinitiativer, utfordringer og fremgang. Som en virksomhet engasjert i bærekraft, ønsker vi å dele vår kunnskap med våre kunder. Spør oss gjerne om hva som helst, og vi vil svare ærlig og åpent.

Hvor kan vi gjøre størst forskjell?

 

Forlenge produktets levetid: Aclima AS erkjenner tekstilproduksjonens miljømessige fotavtrykk, og vi fokuserer på å forlenge levetiden til produktene våre for å redusere overproduksjonen. Vi tilbyr slitesterke produkter som tåler daglig bruk og gjentatte vasker, samtidig som de opprettholder farge, form og kvalitet. Vår grundige testing sikrer at klærne holder seg intakte gjennom tidens tann. Vi oppfordrer våre kunder til å følge vaskeinstruksjonene på klærne for å sikre lang levetid.

 

Rettferdig produksjon og innkjøpspraksis: Aclima AS er dedikert til ansvarlig innkjøpspraksis og kontinuerlig forbedring. Vi sikrer rettferdige betingelser for våre leverandører, betaler i tide og arbeider tett med dem for å sikre kvalitet og kontinuerlig dialog. Vi unngår mellomledd i produksjonsprosessen og har direkte kontakt med våre produsenter, noe som gir oss full oversikt over produksjonen og materialene som brukes. Les mer om hele verdikjeden vår her.

 

Langsiktig tilstedeværelse og leverandørforhold: Vi har etablert stabile relasjoner med våre leverandører, mange av dem har vært med oss siden vår begynnelse. Vi foretrekker å opprettholde langsiktige samarbeid og produsere komplette kolleksjoner med færrest mulig leverandører. 

 

Dyrevelferd: Aclima AS tar avstand fra dårlig dyrevelferd og skadelig miljøpraksis. Vi bruker sertifisert merinoull i så stor omfang som mulig, og vi har alltid en null-toleranse mot mulesing. Les mer om hvordan vi jobber med dyrevelferd her