DYREVELFERD OG ZQ

 

Vi garanterer god dyrevelferd i vår ullproduksjon


Aclima kjøper ull gjennom ZQ-Merino fra The New Zealand Merino Company og fra øya Tasmania utenfor Australia. Alle sauer som produserer ull for oss, skal behandles på en hensynsfull måte.

 

ZQ-akkrediteringsprogrammet krever at man tar hensyn til dyrenes grunnleggende friheter, som er beskrevet i både dyrevelferdsloven fra 1999 og regelverket for dyrevelferd fra 2010.


Det betyr blant annet at sauer som produserer ull for Aclima:

 

  • Ikke skal sulte, gå tørste eller oppleve feilernæring
  • Skal ha god livskvalitet og tak over hodet
  • Skal bli behandlet med tanke på forebygging, og få rask diagnose og behandling om sykdom inntreffer.
  • Skal ha mulighet til å opprettholde et naturlig mønster for sauens adferd

 

Vi presiserer at vi ikke kjøper ull fra produsenter som praktiserer mulesing. De insektene som plager sauene, og gjør at noen gårder benytter mulesing, finnes ikke i de områdene vi kjøper ull fra.


Disse frihetene blir vurdert av kvalifiserte inspektører som en del av ZQ-Merino revisjonsprogrammet. Tredjepartsrevisor, AsureQuality New Zealand Ltd, et statlig eid selskap som følger ISO Guide 65, ISO 9001 og akkreditert JASANZ.

 

Når du kjøper et Aclima-produkt, kan du være sikker på at du kjøper noe som er produsert av naturlig fiber, og på en hensynsfull måte. Aclima kjøper kun ull fra produsenter som har signert en kontrakt på at eksport av levende dyr ikke er lov, de kan ikke selge sine dyr til selskaper som frakter levende dyr offshore til slakting.