Aclima er kjent for å lage funksjonelle kvalitetsplagg i ull. For å få til dette er det viktig at ulla vi benytter oss av også er i god kvalitet og at vi har fokus på dyrevelferd. 

 

Dyrevelferd dreier seg om hvordan dyret har det, og hvordan det opplever og takler miljøet det lever i, både fysisk og psykisk. For at dyret skal ha det godt er det en del grunnleggende behov som må dekkes. Den engelske Brambellkommisjonen utredet i 1965 begrepet dyrevelferd og fem friheter som er viktig for dette.

 

 

FRIHET FRA SULT OG TØRSTE

Vi forsikrer oss om at alle dyra som leverer ulla si til oss har rikelig med tilgang på mat og friskt vann. Alle sauene skal ha en diett som gir god helse og trivsel.

FRIHET FRA FYSISK UBEHAG

Opp gjennom årene har sauene utviklet seg i miljø med ekstrem varme og kulde, de har tilpasset seg hovedsakelig på grunn av ulla på kroppen. For å gi dem en hjelpende hånd, går våre farmere et skritt videre for å beskytte sauene mot nød ved å sikre at de har tilstrekkelig skygge og ly tilgjengelig til enhver tid.

FRIHET FRA SYKDOM

For å minimere stress og ubehag overvåker farmerne regelmessig flokken sin for å forhindre sykdom, det sikrer rask diagnose og behandling hvis noen av dyra blir syke. Mange av våre oppdrettere kommer fra saueoppdrettsfamilier, hvor kunnskap om sauehold utvikles og videreføres over generasjoner med oppdrett.

FRIHET FRA ANGST OG FRYKT

Vi følger opp gårdene vi kjøper ull fra, det er viktig for oss at dyra lever og behandles slik at de unngår frykt og stress over lenger tid. Derfor er mulesing – en smertefull prosedyre som tradisjonelt brukes for å forhindre flueangrep – IKKE tillatt hos våre farmere. Gårdsanlegg vedlikeholdes for å sikre at de ikke utgjør en risiko for skade. Vi tillater ikke transport av levende dyr over lange avstander.

FRIHET TIL Å UTFØRE NATURLIG ADFERD

Dyra skal blant annet ha god nok plass og selskap av dyr av samme art. De skal være fri til å streife rundt i store åpne beitemarker. Med så mye land tilgjengelig og en hands off-tilnærming, står de fritt til å handle naturlig og vise normale atferdsmønstre.
 

 

 

 

 

 

 

All merinoullen vår kommer fra spesifikke gårder i Australia, Tasmania og New Zealand. Aclima bruker primært ZQRX-sertifisert merinoull, en ny regenerativ ull fra ZQ Merino som har fokus på å gi tilbake til landskapet vi henter ulla fra. 


ZQ Merino er en leverandør av merinoull som setter høye krav til både gårdene deres og aktørene som kjøper deres ull. Med et sterkt fokus på dyrevelferd, miljø, god kvalitet og en transparent verdikjede er ZQ Merino en verdensledende aktør innen bærekraftig ulldyrking. All ZQ-sertifisert ull har en kode som gjør det mulig å spore ulla gjennom hele innkjøpsprosessen. 

 

 

 

 

 

LES MER

 

 

 

VÅRE FARMERE

VERDIKJEDEN VÅR